Rold Skov Skiklub

Om os

 
 
 
CVR-nr.: 40936025
Kontonr. 9812 2070755923
 
Vi er (dec. 2019) ca. 50 medlemmer inkl. børn.
 
Webmaster: bystrup@dadlnet.dk - skriv til Peter, hvis du har ideer og indhold til hjemmesiden.
 
Skiløb i Rold Skov og interesse for langrends-sporten har en lang historie. Kjeld Thomsen, som i øvrigt har tegnet klubbens flotte logo, kan nok fortælle en del af den.
Den nutidige historie startede noget før klubbens fødsel i 2011. Før dette havde langrends-interesserede i flere år mødtes godt hjulpet af flere sne-vintre, og Naturstyrelsens entusiastiske arbejde med sporkøring og tilblivelsen af de nuværende løjper i Nørreskoven og Brændeskoven tæt på Skørping Skole og Skørpinghallen.
Man (vi) havde også i et par år allerede afholdt flere skiløb i regi af Rold Skov Skilaug, en frivillig interesseorganisation.
 
I maj 2011 holdt vi stiftende generalforsamling i direkte forlængelse af et annonceret møde for alle interesserede.
 
Fremmødte til stiftelsesmødet i Skørpinghallen først i maj 2011:
 
Peter Bystrup
Poul Larsen
Jonna  Bak Nielsen
Pia Turner-Jensen
Heins Rye Madsen
Anne Rye Madsen
Brian  Kongsvad Ingvardsen
Sannie Ebert Jacobsen
Jes Kristophersen
Mikkel Lønborg Friis
Peter Bobach
Poul Olesen
Hanne Lützow Kirk
Kristian  Helmer Petersen
Thomas Balslev
Søren Kjærgaard
Mikael Jakobsen
Marianne Kjeldsen
Lars Wachmann

De to sidstnævnte havde på forhånd meldt interesse men også afbud til mødet.