Rold Skov Skiklub

Bestyrelsen

Referat fra generalforsamling i Rold Skov Skiklub onsdag d. 19. maj 2021 kl. 19.30 - 21.00 afholdt udendørs ved spejderhytten Petersmindevej i Skørping: 

1) Thomas Balslev valgt som dirigent. Peter B som referent.

2) Formandens beretning og dens godkendelse:
10. og igen flotte årsberetning og dermed jubilæum ved formand Mikael Jacobsen. Et år i coronaens skygge. Med et alternativt DM på dansk grund. Flere rulleskiaktiviteter og meget mere. Den skriftlige årsberetning bliver lagt på hjemmesiden. 

3) Det reviderede regnskab og dets godkendelse.
Vi tog punkt 3 før punkt 2 pga. deltagelse af Thomas Andersen fra Grønland. Regnskabet godkendt. Vi har i 2020 spist af klubbens formue. Den største udgiftspost er refusion af startgebyrer til DM langrend. Der var ønske om, at vi ikke fremover spiser for meget af formuen. Generalforsamlingen ønskede, at vi på næste års generalforsamling har nedsat refusion af DM-gebyrer som et punkt på dagsordenen.

4) Beretning fra div. udvalg.
Kjeld T.: statur på rulleskibane. Den øremærkede donation på 10.000 kr. fra Spar Nord fonden er som planlagt gået til et ingeniørfirmas projektering. Kjeld har nu sendt prospektet til Spektrum arkitekterne, som i en større sammenhæng er i gang med et større projekt ift. at skabe bedre faciliteter for outdoor foreningslivet i Rold Skov og særligt omkring Skørpinghallen. Men summa summarum, en evt. rulleskibane kan vi ikke håndtere selv, det er for stort og dyrt et projekt.
 
Arrangementer:
Lasse/Johan: rulleskievent i Aalborg, jysk mesterskab. En efterfølger til det virtuelle sne-DM. Johan har været medarrangør af DM, og Lasse og Johan lavede så en virtuel rulleski-event. Nogle af nørderne var derinde og deltage, fint arrangement.
 
Mikael: virtuel rulleskiserie asfalt og offroad. Formandens tiltag med lokal rulleskicup med 3 kategorier, cross, uphill sprint, samt distance, med 4 løb i hver kategori, altså 12 løb ialt. Find det via facebooksiden og deltag.
 
Mikael: vores afdeling af Vestcuppen. Bliver søndag d. 29. august 2021, Peter og gerne flere står for det, husk at lave vendepunkt før nedkørslen til Møldrupvej.
 
Peter: klubtur 2021: Tormods hytte 9.-12. december. I får invitation efter sommerferien på mail.
 
Peter: fællestræning. Tirsdage 16.45 foran Comwell. Lasse og Peter er tovholdere, giv gerne lyd til os, hvis du vil med. Alle kan deltage.
Fælles rulleski ved fællesopslag på vores facebookside. 
 
5) Indkomne forslag/evt.
Anne spørger til ny tøjbestilling og tilbyder selv at koordinere det. Det kommer på mail til medlemmerne.
Lasse foreslår sommertræningstur, evt. til Tormods hytte, eller til Skidome i Gøteborg. Lasse laver en invitation. Det bliver i sensommeren eller tidligt efterår.

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Mikael Jakobsen (formand) (genvalgt og på valg i 2023)
Thomas Andersen (kasserer) (genvalgt og på valg i 2023)
Kjeld Thomsen (genvalgt og på valg i 2023)
Thomas Balslev (på valg i 2022)
Peter Bystrup (på valg i 2022)

7) Valg af revisor og suppleant til bestyrelsen.
Lise Bobach genvalgt som revisor og genvalgt som suppleant til bestyrelsen er Kjeld Betzer.
 
8) evt. - se punkt 5). 
 
Vi sluttede kl. 21, flot timet af den erfarne dirigent. Vi fik en velsmurt og traditionsrig rullepølsemad og en lunken øl.
 
Tak for en hyggelig aften i godt selskab og flotte omgivelser og vel mødt til sæson 2021-22.
/Referent Peter Bystrup

 

Referat fra generalfororsamling mandag d. 15. juni 2020
kl. 19-21 i Skørpinghallen

1) Valg af dirigent: Peter Bystrup, også referent.
 
2) Formandens årsberetning og dens godkendelse.
Formanden Mikael Jacobsen fremlagde sin 9. årsberetning, der blev godkendt efter en kommentar fra Jes, som fik tilføjet fondsbevillingen på kr. 10.000 til et skitseprojekt for rulleskibane. 
 
3) Det reviderede regnskab og dets godkendelse.
Kasserer Thomas Andersen havde forfald - til Grønland. Peter Bystrup fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt. Revisor Lise Bobach 
 
4) Beretning fra diverse udvalg (tøj, klubture, skiløb, fællestræning, rulleskiløjpe)
Punktet blev sløjfet, men emnerne blev drøftet under punktet eventuelt. 
 
5) Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår kontigentforhøjelse på 25%. Formanden fremlagde bevæggrundene. Selv om der er balance, så hviler balancen på øremærkede fondsbevillinger. Så reelt spiser vi lidt af formuen hvert år. Sidste år var man enige om at "spise videre", men i år har vi foreslået kontingentforhøjelse på 25%. Forslaget enstemmigt godkendt, 10 ud af 10 fremmødte.
 
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen består af:
Mikael Jakobsen (formand) (på valg i 2021)
Thomas Andersen (kasserer) (på valg i 2021)
Kjeld Thomsen (på valg i 2021)
Thomas Balslev (valgt in absentia, og nu på på valg i 2022)
Peter Bystrup (genvalgt og nu på valg i 2022)
 
7) Valg af revisor: Lise Bobach genvalgt og 1 suppleant til bestyrelsen: Kjeld Betzer valgt.
 
8) eventuelt:
Rulleskibane – Jess og Kjeld T orienterede og er primus motorer i videre forløb
Outdoor klubhus - status: vi ligger på baghjul af de større outdoor klubber. Vi håber at deltage i brainstorm møde efter sommerferien, bliver indkaldt af halinspektør Søren, som fortalte lidt om sit arbejde og planer. Kjeld T og Ansa ytrede sig om deres drømme for klubhus og klubmiljø.
Klubtur i december: vi arrangerer igen forlænget weekend 2. weekend af december - I hører nærmere.
Vestcup-afdeling: vi afholder ikke en afdeling i 2020
Vasatesten – skal den genoplives? Bestyrelsen tager stilling
DM-ugen 2021
Klubtaften i uge 43: bestyrelsen laver et oplæg
Fællestræning: starter igen efter sommerferien, Jes og Kjeld, og Peter og flere andre. Følg med på hjemmesiden.
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen, Rold Skov Skiklub/ Peter Bystrup
 
*************************************************
 
Bestyrelsen efter generalforsamlingen 8. maj 2019:
Mikael Jakobsen (formand) (på valg i 2021)
Thomas Andersen (kasserer) (på valg i 2021)
Kjeld Thomsen (på valg i 2021)
Thomas Balslev (på valg i 2020)
Peter Bystrup (på valg i 2020)
Suppleant: ingen
Revisor: Lise Bobach
 

REFERAT fra generalforsamling tirsdag d. 8. maj 2019 kl. 19.30 i Skørpinghallens cafeteria:

 

1) Valg af dirigent. 
Thomas Balslev. Referent Peter Bystrup

2) Formandens årsberetning og dens godkendelse.

Mikael aflagde sin 8. årsberetning - fornem beretning. Er kommet på hjemmesiden. For første gang i klubbens historie lykkedes det ikke at afholde Rold Skov Skimesterskaber i den forgangne sæson - vi havde ikke nok vinter i Rold Skov.

3) Det reviderede regnskab og dets godkendelse.

Fint regnskab af Thomas Andersen og Lise Bobach. Der er overskud på kontoen, men negativt årsresultat, så vi spiser lidt af kassen. Men bestyrelsens holdning er, at vi fortsat betaler for DM startgebyrer, som vi har råd til et par år endnu, også uden at sætte vores lave kontingent op.
 
4) Beretning fra diverse udvalg: vi sprang punktet over - og talte om emnerne under punkt 8. 
 
5) Indkomne forslag: Ingen
 
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
Bestyrelsen består af:
Mikael Jakobsen (formand) (genvalgt, på valg i 2021)
Thomas Andersen (kasserer) (genvalgt, på valg i 2021)
Kjeld Thomsen (genvalgt, på valg i 2021)
Mikkel Lybech (på valg i 2020) ønskede at udtræde - og er nu afstattet af tidligere suppleant:
Thomas Balslev (på valg i 2020)
Peter Bystrup (på valg i 2020)

Suppleant: Ingen
Revisor: Lise Bobach (ikke til stede - vi mente at vide, at hun accepterer posten)

7) Valg af revisor og 1 suppleant til bestyrelsen. Lise Bobach (ikke til stede) genvalgt. Ingen suppleant valgt.

8) evt., herunder informationer omkring:
 • Rulleskibane – Jess og Kjeld T arbejder videre med projekt, hvor næste etape er at søge penge til at få et rådgivende ingeniørfirma til at lave en projektbeskrivelse. Og herefter flere ideer til fundraising og videre arbejde. Gode tanker og vi bakker absolut op - og håber, det kan tage form.
 • Information fra Mikkel og Mikael om muligt kommende fælles outdoor-klubhus tæt på Skørpinghallen. De to har været til møde med flere klubber samt kommunen. Mikkel og Svend Braathen er med i en videre arbejdsgruppe. De største primusmotorer er orienteringsklubben og MTB-klubben, der mangler klubhus.
 • Klubtur i december - måske - et fællesoplæg med Københavns Skiklub til Skeikampen - weekenden fra 5.-8. december. Bestyrelsen har lagt op til, at vi prøver dette mere fælles tur med KS i 2019 - hvis det praktisk kan lade sig gøre med hytter, rimelige priser, transport mv. Bestyrelsen og klubtursudvalget laver et oplæg kort efter sommerferien. Men reserver den første HELE weekend i december. Mere info følger.
 • Rulleskicamp til sommer for børn: 4 børn tager afsted fra RSS til Kbh til rulleskicamp.
 • Vestcup-afdeling: vi afholder vores afdeling søndag d. 1. september.
 • Vasatesten – vi satser på at afholde vores rulleskiløb Vasatesten søndag d. 24. november 2019. Nærmere info følger.
 • DM-ugen 2020 - Johan, som er med i stævneledelsen fortalte om nogenlunde samme koncept - og "den største klubtur", som formanden kaldte det.
 • Klubtaften tirsdag i uge 43: glæd jer til tirsdag d. 22. oktober med flere billedforedrag fra både norske fjelde og fra alpebjergtoppe.
 • Nye aktiviteter/tiltag: ingen øvrige planlagt.
 • Fællestræning: Jess og Kjeld starter op senest efter sommerferien. Peter står for skigang fra efterårsferien og frem. Nærmere info følger, når vi kommer dertil.
 • Jess fortalte engageret om frivilligt arbejde med ”Kulturen” - et magasin, der bliver genoplivet, "Kulturen.net" hjemmesiden og "KulturenRebild" på Facebook.
Tak for fint fremmøde - vi var 13 deltagere til brød, øl, vand, kaffe og en god snak og godt humør. 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Rold Skov Skiklub
referent Peter Bystrup

*****************************************

Bestyrelsen efter generalforsamlingen 14. maj 2018:

Mikael Jakobsen (formand) (på valg i 2019)
Thomas Andersen (kasserer) (på valg i 2019)
Kjeld Thomsen (på valg i 2019)
Mikkel Lybech (på valg i 2020)
Peter Bystrup (på valg i 2020)
Suppleant: Thomas Balslev
Revisor: Lise Bobach
 
************************
Generalforsamling: mandag d. 14. maj 2018 kl. 19.30 i Skørpinghallens Cafeteria
MANDAG D. 14. MAJ KL. 19.30 - 21.00
i Skørpinghallens Cafeteria

Referat:

1) Valg af dirigent.
Thomas Balslev. Referent Peter Bystrup

2) Formandens årsberetning og dens godkendelse.
Mikael aflagde sin 7. årsberetning - fornem beretning. Er kommet på hjemmesiden.

3) Det reviderede regnskab og dets godkendelse.
Fint regnskab af Thomas Andersen, som havde aftalt med Poul (revisor) om møde med revision i dag før generalforsamlingen - men Poul er ikke mødt op. Regnskabet godkendes på generalforsamlingen under forudsætning af, at revisor godkender i løbet af 2 uger. Thomas kasserer skriver til skiforbundet angående kontingentbetaling hertil.

4) Beretning fra diverse udvalg. Udvalgene: løjper i Rold Skov, klubtur i december, DM-ugen i uge 5, klubtøj, fællestræning, børneaktiviteter, aktivitets- og løbsudvalg hjemme, skiløb udland.
Peter og Mikael om rutearbejdet, særligt Vedstedrunden må vi fjerne træer 5 m. fra midten af løjpen. Og vi håber på endnu bedre løjpe hvor vi er på grusvej og steder med lidt sne.
Peter om klubtur i december, 6.-9. i storhytte på Nordseter v. Lillehammer.
Mikael om DM-ugen 2019, uge 5 på Kvitåvatn.
Om klubtøj: Heinz ikke tilstede. Sig til, hvis I ønsker tøj, så kan vi samle sammen til en bestilling.
Fællestræning mandag 17.45 fortsætter m. Thomas A og Peter, barmark m. stave. Rulleski efter aftale og oftest via facebook.
Skiture udland ad hoc.

5) Indkomne forslag. Vi vil til vores generalforsamling gerne have dine input og ønsker for klubbens virke. Derfor bruger vi i forbindelse med generalforsamlingen en halv times tid på at arbejde med nogen spørgsmål i mindre grupper. Mikkel styrer arbejdet. Overvej derfor inden:
Hvad betyder det at være medlem af Rold Skov Skiklub for mig?
Hvad skal klubben prioritere af aktiviteter - både i og udenfor skisæsonen?
Mikkel havde dags-afbud - og vi diskutterede i plenum: løjpearbejdet særligt Vedstedrunden, DM-ugen, motivation for egne børn, klubtur til DM, klubånd og egne løjper i Rold Skov, overveje en klubtur mere pr. sæson. Nemme ture til udlandet. Lokale løjper. Fælles interesser, sammen med nørder med samme interesser. Jess foreslår tur på flyvestationen på rulleski. Billig kontingent. Det sociale.

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen består af:
Mikael Jakobsen (formand) (på valg i 2019)
Thomas Andersen (kasserer) (på valg i 2019)
Kjeld Thomsen (på valg i 2019)
Mikkel Lybech (på valg i 2018)
Peter Bystrup (på valg i 2018)
Mikkel og Peter genvalgt.
Suppleant: Thomas Balslev
Revisor: Poul Olesen

7) Valg af revisor og 1 suppleant til bestyrelsen.
Lise Bobach vælges som ny revisor.
Thomas Balslev genvælges som suppleant til bestyrelsen.

8) evt.
Kjeld Thomsen foreslår rulleskirundstrækning. Det ender med at Jess Kristoffersen og Kjeld Thomsen starter op
GDPR - bestyrelsen (Peter) laver foreningens privatlivspolitik og får lagt på hjemmesiden. Gerne ud som mail til medlemmer.

Til orientering er følgende planlagt:
Vestcup, Rold Skov Skiklub, Madum Sø, søndag d. 2. september 2018 kl. 11
Klubaften: tirsdag d. 23. oktober kl. 19.30 i Skørpinghallen - kommende sæson OG 2 X FILM (glæd jer).
Løjpeklargøring en søndag i november med Rold Skov Skilaug
Vasatesten 2018, rulleskiløb søndag d. 25. november 2018 kl. 11
Træningslejr, skitur til Norge i 2. weekend af december, 6.-9. december 2018
DM-ugen, uge 5 2019 på Kvitåvatn

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Rold Skov Skiklub
referent Peter Bystrup
 
************************

Generalforsamling tirsdag d. 23. maj 2017 kl. 20 - 21.30

I Skørpinghallens cafeteria

Tretten fremmødte. Der var god stemning og mad og drikke til alle fremmødte.

Referat:

1) Valg af dirigent: Thomas Balslev.

2) Formandens beretning og dens godkendelse. Mikael oplæste en flot årsberetning, denne gang måned for måned. Og med stor tak til Naturstyrelsen for samarbejdet, løjpepræparering, sporarbejde mm. Beretningen kommer her på hjemmesiden.

3) Det reviderede regnskab og dets godkendelse. Thomas Andersen berettede om både udfordringerne med at blive kasserer, underskrifter, adgang til bankkontoen mv. - og fremlagde årsregnskab for 2016, revideret af Poul Olesen. Der er godt 30.000 kr. i klubkassen. Indtægter nogenlunde svarende til udgifter. Regnskabet godkendt. Angående Mobile Pay undlader vi en klubordning. Ved skiløb mv. kan en af os bruge egen mobil og overføre beløbet til kasseren. Det er nemmest og billigst.

4) Beretning fra div. udvalg: Udvalgene kan deles op i:

 • klubtur i december - 2. weekend af december, invitation følger først på efteråret. Alle kan deltage.
 • DM-ugen i uge 5 - samme sted, Kvitåvatn. Klubben refunderer startpengene til DM-konkurrencer
 • tøjudvalg - Heins er ankermand, og laver oplæg til næste bestillingsrunde.
 • fællestræning: fra uge 43: fast skigang 1 x pr. uge, Peter B er ankermand, og meddeler inden efterårsferien tid og sted for fast ugentlig fællestræning. Mikael er ankermand for fælles rulleski, her er Facebook mediet. Også fra ca. uge 43 og indtil DM-ugen
 • børneaktiviteter: på frivilligt initiativ, vi regner med igen rulleskøjter i Arden- eller Skørpinghallen nogle gange til efteråret/vinter.
 • aktivitets- og løbsudvalg: Mikkel, Peter og Mikael - så snart der er mindste varsel om skiføre.

 Vi har følgende på programmet for næste periode:

Vestcup Rold Skov Skiklub, Arden, søndag d. 3. september 2017 kl. 11
Løjpeklargøring søndag d. 5. november 2017 kl. 10 - 14
Træningslejr, skitur ti Norge i 2. weekend af december, 7.-10. december 2017
DM-ugen, uge 5 2018 på Kvitåvatn
Vasatesten 2018, rulleskiløb (eller ski?), søndag d. 7. januar 2018 kl. 11, 3 timer

5) Indkomne forslag: Ingen

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg: Mikael (modtager genvalg), Kristian H, ønsker ikke genvalg, Knud, ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen består desuden af Mikkel og Peter. Mikael Jacobsen, Thomas Andersen og Kjeld Thomsen blev valgt.

7) Valg af revisor og 1 suppleant. Poul Olesen (ikke tilstede) genvalgt som revisor og Thomas Balslev valgt som suppleant.

8) evt.:

Der blev snakket løjper i Rold Skov. Mikael/bestyrelsen tager kontakt til Leif Lyngsø, Naturstyrelsen med ideer til optimering af løjper.

Der var stemning for en klubaften i efteråret - som optakt til kommende sæson.

Thomas A foreslog synliggørelse i byfesten. Vi blev enige om "Skørping Rundt" - byfestcykelløbet i august - så mange som muligt deltager i klubtøj og på rulleski. Mikkel og Peter kan fodre "Mader og Leth" med en pressemeddelelse

 

På bestyrelsens vegne, Peter Bystrup, bystrup@dadlnet.dk, mobil 24489060

Rold Skov Skiklub
 

Bestyrelsen efter generalforsamlingen 1. juni 2016

Mikael Jakobsen (formand) (på valg i 2017)
Kristian Helmer Petersen (på valg i 2017)
Knud Hviid Jensen (på valg i 2017)
Mikkel Lybech (genvalgt)
Peter Bystrup (genvalgt)
Suppleanter: Kjeld Thomsen
Kasserer: Thomas Andersen
Revisor: Poul Olesen

Referat fra generalforsamlingen 1. juni 2016 i Skørpinghallen

1) Valg af dirigent: Peter Bystrup
2) Formandens beretning og dens godkendelse. Formand Mikael aflagde sin 5. årsberetning.
3) Det reviderede regnskab og dets godkendelse. Kristian Helmer Petersen, kasserer, fremlagde regnskabet, og revisor Poul Olesen godkendte regnskabet. Kommentarer til pæne tilskud til DM.
4) Beretning fra div. udvalg; Klubture om dec.-tur, uge 5, samt skiløb v. Peter. Tøj, Heins og Johan er udvalg til tøj, og fællestræning, torsdag og søndag fra efterårsferien og indtil skiløb er ovre. ”Børneudvalg” v. Heins og Knud, evt. rulleskøjte-dag eller isskøjtedag. Arden hallen har udstyr til rulleskøjter på halgulv.
5) Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag, andet end dem fra bestyrelsen - se tillæg nederst
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg var Peter Bystrup og Mikkel Lybech - begge blev genvalgt. Knud Hviid Jensen, Kristian Helmer Petersen er først på valg i 2017.
7) Valg af revisor og 1 suppleant. Poul Olesen genvalgt som revisor, Kjeld Thomsen valgt som suppleant. Thomas Andersen valgt til kasserer. Tak til Kristian Helmer Petersen for at have været kasserer. Thomas Andersen valgt som ny kasserer.
8) evt.:
Vedtægtsændring paragraf 7: Årlig generalforsamling første halvår.
 
Bestyrelsen havde følgende punkter til orientering og/eller diskussion til punkt 5):
• 1.-2. oktober planlægger vi børne- og ungdomstrænings-event, bestyrelsen er tovholder
• Vores afdeling af Vestcup lørdag d. 13. august, Mikael er tovholder
• Klubaften onsdag d. 26. oktober kl. 19-21, klubture, og så gerne et trækplaster med et emne, bestyrelsen er tovholder.
• Klubtur på ski 9.-11. december, arr-udvalg: Knud, Peter, Kjeld
• Vasatesten i Rold søn 8. jan., rulleski (eller ski): bestyrelsen.
• uge 5 DM langrend Kvitåvatn i Norge, alle - vi regner med igen tilskud til eller betaling af startpenge til DM-deltagelse.
• fælles langløbsture ad hoc, formentlig nogle af de samme løb.
• udvalg: se punkt 4.
• fællestræning: som udgangspunkt stadig torsdag kl. 19.30 barmark, og søndag kl. 10 rulleski, periode fra uge 42 og til Vasatid
• vores eget løjpenet, kan man lave forbedringer? Peter fortalte om forberedelse til arbejdsdage, udvidelse af stadionløjpen lidt op i skoven med ny forbindelse og fældning for at undgå snefattige områder med grus i bunden. Vedstedrunden med høj prioritering. Og om arbejdsdagene i næste uge. Forslag om stenmel el. lign i kanten af grusvejene (på skiløjperne)
• tilskud til køb af Thorax-trainer til Frem Fitness? Diskussion og nedstemt.

14 deltagere - referent Peter Bystrup 1. juni 2016
 

Bestyrelsen valgt på generalforsamlingen 29. april 2015

 • Mikael Jakobsen (formand)
 • Kristian Helmer Petersen (kasserer)
 • Knud Hviid Jensen
 • Mikkel Lybech
 • Peter Bystrup
 • Suppleanter: Anne Rye Madsen og Thomas Balslev
 • Revisor: Poul Olesen
 

Referat fra generalforsamling i Rold Skov Skiklub, onsdag d. 29. april 2015

Flot fremmøde, 13 medlemmer samlet. Dagsorden ifølge vedtægter.

1) Valg af dirigent og referent:

Dirigent Thomas Balslev, referent Peter Bystrup

2) Formandens beretning og dens godkendelse.

Flot formandsberetning fra en aktiv sæson, trods kun korte perioder med sne i Rold Skov - og med stor tak til Naturstyrelsen. Formandsberetningen er indsat nederst. Formandens beretning godkendt. Tilføjelser: Ansa deltog i Tjej-Vasa, og Johan McLassen i Vasa Öppet Spår. Det bestemmes, at Peter B sender formandens beretning til Leif Lyngsø, Naturstyrelsen - gerne videre til cheferne – til orientering. Og læsning af særligt den sidste del.
 
3) Det reviderede regnskab og dets godkendelse:
 
Regnskabet fremlagt af kasserer Kristian Helmer, og der ser ud til at være styr på det. Men der er ikke lavet revision. Og revisoren ikke til stede. Generalforsamlingen beslutter, at hvis revisoren indenfor 4 uger accepterer regnskabet, så er regnskabet godkendt. Dette vil blive meldt til medlemmerne via mail og stå på klubbens hjemmeside – i løbet af højst 4 uger. Fremover tilstræbes, at bestyrelsen afholder formøde ca. en måned inden den årlige generalforsamling. Kristian fremlægger, at vi stadig ikke har betalt kontingent til DIF hovedforeningen Danmarks Skiforbund – og heller ikke modtager medlemsblad. Men er anerkendt og er en officiel skiklub under Danmarks Skiforbund.
 
4) Valg til bestyrelsen:
 
På valg i år: Mikael Jacobsen, Kristian Helmer, Knud Hvid Jensen. Anne Rye Madsen og Peter Bystrup er ikke på valg før næste år. Anne ikke til stede, men kontaktet, og vil gerne trække sig, men gerne være suppleant.
 
Til bestyrelsen vælges for 2 år: Mikael Jacobsen (genvalgt som formand), Knud Hviid Jensen, Kristian Helmer Petersen (genvalgt som kasserer). For et år - (på Annes plads) vælges Mikkel Lybech. På valg næste år således: Peter Bystrup og Mikkel Lybech. Suppleanter: Anne Rye Madsen og Thomas Balslev. Revisor: Poul Olesen
 
5) Indkomne forslag:
 
Mikael fortæller om ambitioner og tiltag: Coast to coast 19.-20. juni på rulleski. Vestcuppen. Allianceloppet. DM rulleski kort hhv. lang. Rulleski Oxbøl. 
Mikkel foreslår at lave en terminsliste/arrangementsliste på hjemmesiden. Vedtages.
Arrangementer:
· afholdelse af 9. og sidste afdeling af Vestcuppen, uge 40 eller 41. Det besluttes, at vi vil stå for denne, bestyrelsen tilrettelægger.
· "Vasa-testen" vil vi gentage i kommende sæson
· Allianselop-oplæg, Mikael står for det i Danmark Vest i samarbejde med Nordic Sport
· børnesamlinger i klubregi planlægges af bestyrelsen og meldes ud. Og børnesamlinger i interklub-regi - formentlig bl.a. i forbindelse med Vestcup-afdeling i Ebeltoft.
· Klub-skitur i en lang december-weekend, Mikkel og Peter er tovholdere.
· fællesture til langløb: Holmenkollmarsjen, Vasa, Birkebeiner, Troll-skimaraton mfl. 
· fællestræning fra efteråret med barmarkstræning og rulleski
Herunder en snak om tilskud fra klubkassen til en (forlænget) ski-weekend. Og evt. give tilskud til deltagelse i DM. Og et forslag om klubaftener, ex. smøre-kursus. Mikkel foreslår spredte klub-emne-aftener. Forslag om nye/flere klubhuer. Alt dette vil blive taget op af bestyrelsen.
DM langrend:
Mikael er nu med i arrangementgruppen, og DM bliver igen på Kvitåvatn i uge 5, 2016. En højt prioriteret klubtur. Der mangler lige nu en løjpechef. Hvis interesse – snak med Mikael.
Nyanskaffelser:
Kjeld Thomsen vil gerne forære klubben et smørebord - som han ikke bruger mere. Indkøb af stor fælles smørekasse foreslås.
 
6) Evt.:
 
Peter om hjemmesiden – ikke alle har aktiveret at modtage mail, når der er nyt på forum. Og dem, der har, vil pga. teknikken modtage mail, når et nyt medlem tilmelder sig. Det kan føles som spam – men må accepteres. Derfor, når ALLE skal have en information, så må det foregå pr. mail – og ikke kun via hjemmesiden.
 
Mikkel Lybech – i bestyrelsen - (og ansat i DGI) foreslår indmeldelse i DGI. Det koster kr. 500 om året + 9 kr. pr. medlem. Det vil give fordele med mulighed for elektronisk tilmelding, chip-tidtagerudstyr mv., samt ex. mulighed for elektronisk skydeudstyr til biathlon-arrangementer mv. Bestyrelsen vil lave en beslutning angående dette.
 
Tak til Skørpinghallen og personale for velvilje og lån af fine lokaler. Tak for en god aften. På bestyrelsens vegne
29. april 2015, Mikael Jacobsen, formand, og Peter Bystrup, referant og webmaster
 
**************************************************************

Referat fra generalforsamling i Rold Skov Skiklub 10. april 2014 i Skørpinghallens cafeteria.

Deltagere: Keld Thomsen, Mikkel Lybech, Kjeld Betzer, Poul Olesen, Mikael Jacobsen (formand), Thomas Balslev, Anne Rye Madsen, Peter Bystrup

Afbud: Knud Hviid Jensen, Kristian Helmer

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigent og referent, Thomas Balslev og Peter Bystrup

2. Formandens beretning og dens godkendelse: Meget flot årsberetning af formanden. Keld Thomsen foreslår en direkte henvendelse med tak til Naturstyrelsen Himmerland og Bendt Egede Andersen, skovridder.

3. Det reviderede regnskab og dets godkendelse, kasserer Kristian Helmer ikke tilstede, revisor Poul Olesen har modtaget bilag og regneark med udgifter og indtægter, og i bund og grund kan vi ikke forstå regnskabet til bunds. Vi godkender, at formanden sammen med revisor og kasserer gennemgår regnskabet, som de 3 godkender indenfor 1 måned - eller kalder ind til ekstraordinært generalforsamling.

4. Beretning fra diverse udvalg, aktiviteterne omkring tøj, klubture (DM og Oslo og lidt mere), fællestræning. Mikkel Lybech hyldes velkommen i skiløbs-udvalget m. Mikael og Peter.

5. Indkomne forslag: Barmarksweekend v./ Formanden

a. Mikael foreslår en samling for alle interesserede i DK. Vi diskuterer og ender med at børnearrangement med Ryge Carlsen pigerne, og en voksen barmarks-weekend med trænings- og teori-fokus skal adskilles. Keld Thomsen har erfaring fra tidligere lignende barmarks-samlinger, og vil gerne arrangere en weekend – sidst i oktober 2014 foreslås. Jane Mathiesen (ikke tilstede) og Mikkel Lybech vil hjælpe med i planlægningen/markedsføringen mv. Keld er arrangør og ankermand i barmarks-weekenden.

b. Vi snakker videre om, at børnearrangementer nok bedre er 1 eller 2 dagsarrangementer, og meget gerne med Ryge Carlsen pigerne. Anne og Mikael er ankermænd.

Skiskydning mm. v./ Mikkel Lybech

• Mulighed for at låne skiskydnings-udstyr som er helt ufarligt, optisk udstyr. Til et biathlon arrangement, løb og skydning, i september 2014, evt. både en hverdagsaften og en weekend.

• Mikkel vil gerne være med til at lave skiløb til næste år, evt. med chip-system, målportal mv., ca. kr. 26 pr. deltager for chiptidtagning inkl. Internet-resultatliste. Gratis for gratis børneløb.

Ramsau v./ Keld Thomsen

• Inspiration til træningstur i uge 42 eller andet tidspunkt til Ramsau, hvor der er faciliteter til langrend på gletcher, MTB, svømmehal, bjerg-gåture mmm.

6. Valg af medlemmer til bestyrelse og 2 suppleanter til denne samt fastlæggelse af kontingent

a. Bestyrelsen ønsker alle genvalg, og fortsætter uændret, Mikael Jacobsen, formand, Kristian Helmer, kasserer, Anne Rye Madsen, Knud Hvid Jensen og Peter Bystrup. Thomas Balslev og Mikkel Lybech vælges ind som suppleanter

b. Kontingent uændret, voksen 200 kr., barn 100 kr,, familie 500 kr.

7. Evt.

a. Mikael nævner børne-arrangementer m. naboklubber, og nævner Vestcuppen, samt DM i rulleski. Mikael vil selv prioritere det. Link til Vestcuppen fremgår af vores hjemmeside.

b. Evt. byfest-rulleski eller –skøjter ifm. Børnecykelløbet i byfesten i august. Mikael og Peter er ankermænd.

c. Vores løse medlemskab af Danmarks Skiforbund er et problem. Vi mangler bl.a. sikkerhed for at vi er dækket under Idrættens Fællesforsikring, som DGI og DIF – medlemmer er dækket under. Mikael kontakter hovedforbundet.

d. Peter B kontakter Brian, som er blevet snydt for en bestilt klubvest. Og hører om status.

e. Mikkel spørger til klubveste, og om vi kan lave en ny bestilling. Peter spørger i Sportigan.

Tak til Skørpinghallen og personale for velvilje og lån af fine lokaler. Tak for en god aften. På bestyrelsens vegne

Mikael Jacobsen, formand, og Peter Bystrup, referant og webmaster

15. april 2014

************************************************************************************

Referat fra generalforsamling i Rold Skov Skiklub, Skørpinghallens cafeteria mandag d. 22. april 2013 kl. 19.30 - 21.30

Deltagere: Knud Hviid Jensen, Henrik Meldgaard, Poul Olesen, Mikael Jacobsen (formand), Thomas Balslev, Anne Rye Madsen, Kristian Helmer, Hanne Kirk, Peter Bystrup

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1.  valg af dirigent: Thomas Balslev
 2. referant: Peter Bystrup
 3. formandens beretning og dens godkendelse: flot og godkendt. Lægges på hjemmesiden. Særlig tak til skoven for samarbejdet omkring skiløjper, og meget store entusiasme
 4. det reviderede regnskab og dets godkendelse: godkendt
 5. fastsættelse af kontingent. Uændret, og gælder for et kalenderår, men for nyindmeldte e. 1. oktober, da hele efterflg. kalenderår (opdateres på hjemmesiden)
 6. beretning fra diverse udvalg: tøj, skiarrangementer, klubture - alt blev refereret. Læs i øvrigt formandens beretning
 7. indkomne forslag: Nedsættelse af div. udvalg.
 8. Forslag til kommende aktiviteter og ture. Oplæg v. Hanne Kirk. Hanne laver et skriftligt oplæg, og reklamerer specielt for det fra efteråret
 9. Vi snakker klubture kommende sæson: uge 5 DM (Mikael), Oslo skimaraton (Thomas B) og måske Vasa (ingen sat på p.t.)- og en forlænget weekend i dec-jan (Anne R og Kristian), hytte-til-hytte på fjeldet i forårsvarmen (Poul Olesen). 
 10. Fællestræninger med opstart efterår: Mikael
 11. Klubaften m. emne, formentlig smørekursel med Nordic Sport i nov.(Mikael)
 12. Mikael har tanker om klubarrangement og måske med PR-mål også med skiskydning, evt. som rulleski.
 13. Start rullesæson (ca. oktober): fællesarrangement med rulleski/skøjter, hockey og/eller andet, samt fælles spisning (Anne Rye og Peter B)
 14. Vi vedtager, at alle medlemmer kommer på automatisk mail fra forum - med mulighed for at afmelde sig.
 15. valg af medlemmer til bestyrelse og 2 suppleanter til denne: Valgte for 2 år: Mikael Jakobsen, Kristian Helmer, Knud Hviid Jensen, valgt for endnu et år, og således på valg næste år: Anne Rye Madsen, Peter Bystrup, og valgt som suppleant: Thomas Balslev. Valg af revisor og 1 suppleant: Poul Olesen (revisor), Henrik Meldgaard (suppleant).
 16. Invitation til at være medlem af Nordkredsen - vi er ikke modstandere af at være med, men har ikke mod på den ekstra mødeaktivitet mv. det måtte medføre.

Tak for et godt møde,

Referent Peter B